Vorstand

SkF Alsdorf Vorstand Eva-Maria Derichs

Frau Derichs

Vorsitzende des SkF-Alsdorf

SkF Alsdorf Vorstand Hildegard Breuer

Frau Breuer

SkF Alsdorf Vorstand Ingrid Budde

Frau Budde

SkF Alsdorf Vorstand Heidrun Thater

Frau Thater

Frau Rupert